نمایش دادن همه 3 نتیجه

شن سبز ممتاز

شن سبز | سنگ ریزه سبز ممتاز شن سبز-سنگریزه سبز،دانه بندی شده و در شش سایز مناسب برای نمای ساختمان

شن سیاه ممتاز

شن سیاه| سنگ ریزه سیاه شن سیاه و سنگریزه سیاه هیراد یکی از بهترین آیتم ها برای تزئینات فضاهای سبز،.حیاط

شن لیمویی ممتاز

شن لیمویی | سنگریزه لیمویی شن لیمویی و سنگریزه لیمویی هیراد  برای تزئینات فضای داخلی یا خارجی .و همچنین استفاده