نمایش دادن همه 3 نتیجه

شن صورتی ممتاز

شن صورتی| سنگریزه صورتی شن صورتی-سنگریزه صورتی تولید شده در گروه مهندسی هیراد. جهت استفاده در تزیینات فضای سبز،.ویلا ،استفاده

شن طوسی ممتاز

شن طوسی| سنگ ریزه طوسی ممتاز شن طوسی-سنگریزه طوسی،نمره بندی شده و در پنج سایز برای نمای خارجی ساختمان .،کف

شن قهوه ای ممتاز

 شن قهوه ای | سنگ ریزه قهوه ای  شن قهوه ای یا سنگریزه قهوه ای ممتاز هیراد با رنگ طبیعی