نمایش دادن همه 4 نتیجه

شن صورتی ممتاز

شن صورتی| سنگریزه صورتی شن صورتی-سنگریزه صورتی تولید شده در گروه مهندسی هیراد. جهت استفاده در تزیینات فضای سبز،.ویلا ،استفاده

شن طوسی ممتاز

شن طوسی| سنگ ریزه طوسی ممتاز شن طوسی-سنگریزه طوسی،نمره بندی شده و در پنج سایز برای نمای خارجی ساختمان .،کف

شن قرمز ممتاز

شن قرمز| سنگ ریزه قرمز شن قرمز و سنگریزه قرمز هیراد یکی از بهترین ایده ها برای تزئینات حیاط.،ساخت واش

شن لیمویی ممتاز

شن لیمویی | سنگریزه لیمویی شن لیمویی و سنگریزه لیمویی هیراد  برای تزئینات فضای داخلی یا خارجی .و همچنین استفاده